درس مقاومت مصالح
مقطع دکتری مهندسی عمران ارشد مهندسی عمران
نوع فایل ویدیو
مدت ویدیو 6
قیمت

برای دانلود "اینجا" کلیک کنید.
(دقت شود که بعد از باز شدن صفحه روی سه نقطه کیلک کرده تا گزینه ی دانلود باز شود)

nnnnnnn

محصولات مرتبط