درس دینامیک سازه
مقطع دکتری مهندسی عمران
نوع فایل ویدیو
مدت ویدیو 47
قیمت

برای دانلود "اینجا" کلیک کنید.
(دقت شود که بعد از باز شدن صفحه روی سه نقطه کیلک کرده تا گزینه ی دانلود باز شود)

nnnnnnn

محصولات مرتبط