درس مقاومت مصالح
مقطع ارشد مهندسی عمران
نوع فایل ویدیو
مدت ویدیو 32
قیمت

برای دانلود "اینجا" کلیک کنید.
(دقت شود که بعد از باز شدن صفحه روی سه نقطه کیلک کرده تا گزینه ی دانلود باز شود)

nnnnnnn

محصولات مرتبط