درس مقاومت مصالح
مقطع دکتری مهندسی عمران ارشد مهندسی عمران
نوع فایل ویدیو
مدت ویدیو 120
قیمت

برای دانلود "اینجا" کلیک کنید.
(دقت شود که بعد از باز شدن صفحه روی سه نقطه کیلک کرده تا گزینه ی دانلود باز شود)

nnnnnnn

محصولات مرتبط