درس تحلیل سازه
مقطع دکتری مهندسی عمران ارشد مهندسی عمران
نوع فایل ویدیو
مدت ویدیو 36
قیمت

برای دانلود "اینجا" کلیک کنید.
(دقت شود که بعد از باز شدن صفحه روی سه نقطه کیلک کرده تا گزینه ی دانلود باز شود)

nnnnnnn

 

برای دانلود PDF جزوه اینجا را کلیک کنید.

نمونه ویدیو

محصولات مرتبط