مقاومت مصالح

مقاومت مصالح یکی از کاربردی ترین دروس رایج در مهندسی سازه و مکانیک می باشد که به توضیح و بررسی انواع تنش های وارد بر سازه ها می پردازد و هدف از این درس پی بردن به توانایی و مقاومت انواع مصالح اجسام است. این درس از دروس اساسی رشته های عمران، مکانیک، مواد و ... بیشتر رشته های مهندسی میباشد.